top of page

הכשרה בסכמה תרפיה עפ"י ג'פרי יאנג

הקורס הינו המשך לקורס הבסיסי בסכמה תרפיה שנערך בשנה ב' ומהווה את דרישת הסף להכשרה הרשמית בגישה. מסיימי הקורס יוכלו להמשיך לשלב ההדרכות וההסמכה בגישת הסכמה תרפיה. 

 

סכמה תרפיה הינה גישת טיפול אינטגרטיבית מהגל השלישי של ה CBT אשר משלבת חשיבה מתאוריית העצמי (קוהוט) ויחסי אובייקט יחד עם התערבות CBT ממוקדת שינוי. הגישה מתמקדת בצרכים העמוקים שלא קיבלו מענה בעבר ומנסה להבנות מחדש את חוויות עבר אלו. הגישה עושה שימוש בטכניקות רבות על מנת לאפשר מגע רגשי עם אותם צרכים ולאפשר בנייה של חוויה מתקנת. 

הקורס כולל תרגולים, הדגמות, צפייה בסרטונים והרצאות תאורטיות אשר יתמקדו בעבודה הטיפולית עם הפרעות אישיות שונות. 

המרצה: גלית גורן גלעד, פסיכולוגית קלינית. מדריכה מוסמכת בסכמה תרפיה.

זמנים ושעות:

הקורס יתנהל אונליין על פני 8 מפגשים (יש לקחת בחשבון מפגש נוסף למקרה שיהיה ביטול של אחד המפגשים). שעות הלימוד 16:00-20:15.  טרם נקבע מועד לקורס.

סה"כ  40 שעות לימוד = 40  נקודות

עלות הקורס: 3,000 ש"ח כולל מע"מ

*יש להיות מחוברים אונליין במחשב נייח, עם מצלמה פתוחה

*הנוכחות במפגשים הינה חובה

*יש להיות מחוברים בסביבה שקטה ללא אנשים / ילדים 

*המפגשים לא יוקלטו

*במקרה של הפסד של שיעור אחד, ניתן להשלים את התרגול של אותו השיעור בתשלום נוסף.

*במקרה של הפסד של יותר משיעור אחד מכל סיבה שהיא, לא ניתן לקבל תעודה מאחר ומניין השעות הוא דרישה של ארגון הסכמה תרפיה העולמי, לא ניתן להתגמש אם רוצים לקבל תעודה מטעמו.

bottom of page