top of page

שנה א- טיפול קוגניטיבי התנהגותי

להלן רשימת הקורסים של שנה א':

טיפול קוגניטיבי- מהתאוריה למעשי
[מרצה:  שני כהן/ ד"ר איתי אדרס/ ד"ר מירב שחר עייש/ עפרה מירון לכטר/ ד"ר שי שורר]

 

הקורס עוסק באופן מעמיק בטיפול הקוגניטיבי לפי גישתם של אהרון בק ואלברט אליס. הקורס יכלול מבוא ורקע על התפתחות הגישה, עמדת המטפל והקשר הטיפולי ומושגים בסיסיים אשר מרכיבים את הגישה כגון: מחשבות אוטומטיות, טעויות חשיבה, המשגה קוגניטיבית ודיאלוגים סוקרטים. כמו כן, נעסוק בעבודה על סכמות הליבה על פי גישתו של אליס. הקורס כולל הן לימוד תאורטי והן תרגולים בכיתה. 

 

טיפול התנהגותי
[מרצה: עפרה מירון לכטר/ ד"ר שי שורר/ דינה נרקיס]

 

מטרת הקורס ללמד את התאוריה ההתנהגותית תוך שימת דגש לרלוונטיות הגישה בהקשר הטיפולי. המושגים אשר ילמדו הם: התניה קלאסית, אופרנטית, מודלינג ויישומם בטיפול. חיזוק חיובי, בניית מדרגים, הקהייה שיטתית, חשיפות בדמיון והדרכת משפחה.  

 

מבנה המפגש הטיפולי, פורמולציה והסבר פסיכו-חינוכי 
[מרצה: ד"ר איתי אדרס]

מטרת הקורס להדגיש את הייחודיות של האינטייק הקוגניטיבי-התנהגותי ולחשוף את התלמידים לשאלונים מרכזיים בתחום. הקורס מתמקד בהסבר הפסיכו-חינוכי, קביעת מטרות טיפוליות ומתן שעורי הבית. מטרת הקורס ליישר קו ולדון בנושאים אלו, אשר באים לידי ביטוי גם בקורסים אחרים בתוכנית.

 

 

ויסות פיזיולוגי ושילובו בטיפול
[מרצה: לירון אליאסוב/ ד"ר איתי אדרס/ דינה נרקיס/ ד"ר מירב אדרס]

הקורס מלמד טכניקות הרפייה מגוונות ומתמקד בשילובם בטיפול. הטכניקות שילמדו יכללו הרפיה נשימתית, שרירית ודימיון מודרך. כמו כן, נתרגל מיינדפולנס בכדי להניח את התשתית ללימוד, שיערך בשנה ב', בטיפול באמצעות טכניקות המיינדפולנס. הקורס כולל תרגולים בכיתה.

 

הגישה המוטיבציונית ויישומה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי 
[מרצה: ד"ר איתי אדרס/ ד"ר שי שורר]

מטרת הקורס ללמד את הגישה המוטיבציונית העוסקת בעבודה מול אמביוולנטיות וגיוס המטופלים לתהליך הטיפולי. הלימוד יכלול הסבר של מעגל השינוי עפ"י פרוצ'סקה ודיקלמנטה וגישתם של מילר ורולניק. 

 

טיפול בהתקפי פאניקה והתקפי זעם 
[מרצה: שני כהן/ שלי שמשוני/ יאנה מיאסקובסקי/ דינה נרקיס]
הקורס מקנה ידע תאורטי ומעשי בטיפול בפוביות, הפרעת פאניקה ואגורפוביה. תעשה אינטגרציה של הנלמד בתוכנית עד כה לכדי מודל טיפולי בהפרעות אלו. חלק מהלימוד יעשה באופן חווייתי והתנסותי.  


טיפול בחרדה חברתית
[מרצה:  ד"ר עידן אדרקה/ דינה נרקיס/ שני כהן]

חרדה חברתית הינה אחת החרדות הנפוצות ביותר בעולם המערבי. מטרת הקורס לעשות אינטגרציה בין הטיפול הקוגניטיבי וההתנהגותי וללמד את ההתערבות הטיפולית בחרדת חברתית. הקורס יכלול הסבר על ההפרעה, תמות קוגניטיביות מרכזיות ותמות התנהגותיות. הקורס יפרט את המודל הטיפולי להפרעה זו. 

 

טיפול ב OCD 
[מרצה:  שני כהן/ עפרה מירון/ דינה נרקיס/ ד"ר איתי אדרס]

הקורס יחשוף את התלמידים לגישות המרכזיות והמעודכנות בתחום הטיפול  ב OCD. גישות אלו כוללות את מודל החשיפה ומניעת התגובה ההתנהגותית, מודל ההתמכרות, וכן גישות קוגנטיביות. הקורס יכלול סקירה של ההפרעה לפי ה DSM, טקסים התנהגותיים ומנטאליים, תוכן המחשבות, ודפוסי הימנעות. דרך תיאוריה ודרך ניתוח מקרים, התלמידים ילמדו איך להמשיג כל מקרה באופן ייחודי, ואיך לבנות התערבות שתכלול את האסטרטגיות הכי מתאימות להמשגת המקרה.


טיפול בדכאון
[מרצה: עפרה מירון לכטר/ גלית מלול/ יאנה מיאסקובסקי/ שלי שמשוני]

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי צמח והחל את פועלו דרך הטיפול בהפרעות דכאון. מטרת הקורס להכשיר את התלמידים בטיפול המשלב אספקטים קוגניטיבים והתנהגותיים בדכאון. הקורס יכלול לימוד של הפן ההתנהגותי, הקוגניטיבי וכן הערכה ותכנון טיפולי.


הדרכה לימודית ותרגול מיומנויות 
[מרצה: שלי שמשוני/ שני כהן/ ד"ר שי שורר/ ד"ר איתי אדרס]

מטרת הקורס לאפשר תרגול של החומר הנלמד בתוכנית. התרגול יעשה הן באופן הדרכתי בו יביאו המשתתפים מקרים טיפוליים והן באופן התנסותי אישי דרך תרגול עם חברי הקבוצה.
 
 
יישום עקרונות CBT בפסיכותרפיה זוגית- פסיכותרפיה זוגית אינטגרטיבית
[מרצה: ד"ר נורית פינקל]

הקורס הינו קורס מבוא המתבסס על אינטגרציה בין ידע עדכני בתרפיה זוגית קוגניטיבית התנהגותית לבין רעיונות וממצאים של הגישה המערכתית לטיפול זוגי, התקשרות וויסות רגשי. הגישה הנלמדת מהווה שילוב של רעיונות דינאמיים עם הבנה מערכתית של דינאמיקה זוגית, תהליכים והשפעות בין-דוריות ואנליזה קוגניטיבית התנהגותית של דינאמיקה זוגית.
נעסוק במטרות הטיפול, בשיטות הערכה, בהתערבויות התנהגותיות וקוגניטיביות. כמו כן, נתמקד בסכמות העצמי בקשר, סכמות משפחת המוצא, סכמת זוגיות עכשווית ועוד. הקורס מלווה בתרגילי המחשה חווייתיים.

מושגי בסיס בפסיכותרפיה- אתיקה וניהול קשר טיפולי
[מרצה: לירון אליאסוב/ שני כהן]

הקורס עוסק במושגים בסיסיים החיוניים לניהול של קשר טיפולי: הסטינג הטיפולי, החוזה הטיפולי וניהול סיכונים, גבולות בטיפול וחובת דיווח, האינטייק הטיפולי והברית הטיפולית. מושגים אלו מהווים את הבסיס ליצירה ושימור של קשר טיפולי בטוח ומרפא. נלמד על המושגים ב-3 אופנים: הגדרת המושג ומשמעויותיו, דיון בדילמות טיפוליות רלוונטיות ובחינת המושג דרך הצגת מקרים של המשתתפים. קריאת מאמרים רלוונטיים ילוו את מהלך הקורס.

 

יישומי מיינדפולנס בחדר הטיפול

[ ניב אידלמן/ ד"ר אסף פדרמן/ דוד כהן]

 

בגל השלישי בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ניתן דגש לא רק על תוכן המחשבות המעצב את מצב הרוח, אלא גם על הטיות קשב, סגנון חשיבה, היאחזות ואספקטים גופניים. בהקשר זה התפתחו מספר גישות המשלבות מיינדפולנס בטיפול קוגניטיבי התנהגותי.

מיינדפולנס, או מודעות קשובה, היא תכונה נרכשת שניתן לפתח באופן מובנה על ידי תרגול ואימון ועיקרה אימון בהפניית הקשב באופן לא שיפוטי למה שמתרחש כאן ועכשיו. מקור האימון במיינדפולנס הוא במסורות מדיטציה בבודהיזם, והוא הותאם בשלושים השנים האחרונות לעבודה קלינית.

אימון במיינדפולנס עוסק בשיפור היכולת לשלוט ולנווט את מיקוד הקשב, תוך עיצוב מחדש של מערך ההתייחסות לחווייה בכל רגע ורגע. מאות מחקרים מדעיים ומחקרים קליניים מצביעים על כך שיש לאימון כזה תועלת קלינית ושהוא מוביל לשינויים בתפקוד המוח ותפקודים פיסיולוגיים אחרים.

הקורס יכלול מבוא תאורטי לגישה ולמחקר וכן יעסוק בתרגול אלמנטים אשר יוכלו לספק כלים ראשוניים הן עבור המטופל והן עבור המטפל הנדרש לשים לב למתרחש בתוכו במהלך השעה הטיפולית.

bottom of page