top of page

הנגשת הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי לאנשים עם צרכים מיוחדים

הרעיון למפגש הנ"ל, נולד מתוך ניסיון רב שנים שלי, בעבודה עם אוכלוסיה של בוגרים עם צרכים מיוחדים בכלל ועם מוגבלות שכלית התפתחותית בפרט.

כשהתחלתי את עבודתי כמטפלת CBT, הרגשתי צורך עז  לייצר קונטקסט טיפולי שיהיה מותאם לאנשים עם צרכים מיוחדים מתוך האמונה כי לכולם מגיע טיפול. 
כשהתחלתי להתנסות בעבודה בטיפול cbt באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נחשפתי לעובדה כי לא קיים מספיק מידע שמסייע להנגיש את הטיפול: הצורך בהנגשת התוכן למשל, עלה בצורה חד משמעית.

בעבודתי, אני מנסה למצוא כלים מדוייקים לאנשים עימם אני עובדת בקליניקה. תוך שימת דגש על הנגשה בפישוט לשוני והנגשה באמצעות סמלים. בדרך שתכבד את הגיל הכרונולוגי על אף המוגבלות וההנמכה הקוגניטיבית.

מבחינתי זו שליחות חשובה להטמיע בקרב אנשים המטפלים בבוגרים/ צעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ו/או קושי אחר ( דוגמת קושי חושי) את נושא ההנגשה ו"תפירת" החליפה המדוייקת למטופלים המתמודדים עם מגבלה כזו או אחרת.

 

במפגש הנוכחי, אתמקד במספר אספקטים שמנקודת מבטי מהותיים בעבודה עם אנשים עם צרכים מיוחדים:

  1. סקירה כללית של מאפייני אוכלוסיית האנשים המתמודדים עם צרכים מיוחדים, תוך מיקוד באוכלוסייה של מוגבלות שכלית התפתחותית.  אסקור במיוחד את מאפייני האוכלוסייה עימה אני עובדת (מוגבלות שכלית התפתחותית לסוגיה, קרי: תסמונת דאון, X שביר , פראדר ווילי, וכיוב') בכדי, להבין לעומק את המשמעות של הקושי עימו מתמודדים אנשים עם מגבלה קוגניטיבית ולהבין היטב את הכיוון שאליו הטיפול מכוון ואיך בוחרים כוון מדוייק.

  2. הנגשה בסמלים – הנגשת הכלים הקוגניטיביים התנהגותיים באמצעות סמלים חשובה מאוד עבור האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, יתרה מכך חשוב מאוד להתאים זאת לגילם הכרונולוגי של המטופלים. מגבלה שכלית אינה מחייבת שימוש בסמלים בעלי אופי ילדותי. מנקודת מבטי יש לכבד את האדם היושב מולנו.

  3. הנגשה בפישוט לשוני – כמו שמתקיימת הנגשת התוכן באמצעות סמלים, עלינו להנגשי תוכן גם באמצעות פישוט לשוני ושימוש בשפה פשוטה וברורה עבור האנשים עימם אנו עובדים . גם כאן יש לשים דגש שאנו משתמשים בשפה מכבדת ולא ילדותית.

  4. דוגמא לפרוטוקול שערכתי בו התאמות עבור דיירת עימה אני עובדת ומתמודדת עם דכדוך.

  5. דוגמאות להנגשת כלים קוגניטיביים התנהגותיים עבור מטופלים עם מגבלה שכלית התפתחותית / לקויות חושיות וכו'.

  6. סיכום וזמן לשאלות.

המרצה: מעיין הרטמן יובל, תואר שני בבריאות נפש קהילתית מאוניברסיטת חיפה.
מרכזת תחום הטיפול ותוכניות אישיות ( שיקומיות ) בדיור מוגן לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. מטפלת cbt, בילדים, בני נוער ומבוגרים, מתמחה בעבודה עם בוגרים עם צרכים מיוחדים ( לקויות חושיות ו/או מגבלה שכלית ) התאמה ודיוק של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי לצורכיהם.

מיקום וזמנים: מפגש זום, יתקיים ביום חמישי 29/12/22 בין השעות 9:30-12:45.                                  (השתתפות מקנה קרדיט של 4 נקודות)

עלות: השתתפות במפגש כרוכה בעלות של 40 ש"ח, הקלטה של המפגש תשלח למשתתפים, ההקלטה תהיה זמינה לחודש.   

 

לטופס הרשמה- קורסי בחירה

לתשלום קורסי בחירה

bottom of page