top of page

תכנית הכשרה ב – DBT ממוקדת נוער 

טיפול דיאלקטי-התנהגותי (DBT) הוא שיטת טיפול כוללנית, מבוססת מחקר, המבוססת על שילוב תרפיה התנהגותית-קוגניטיבית עם ראיית עולם בודהיסטית ואימון שיטתי במיומנויות חיים. תהליך הטיפול מתמקד בדיאלקטיקה בין התבוננות ברגשות וקבלתם ברוח הפסיכולוגיה הבודהיסטית מחד, לבין שימוש באסטרטגיות שינוי דפוסים בכלים קוגניטיביים התנהגותיים מאידך. זהו טיפול קצר מועד, ממוקד ומוכוון למטרות מעשיות.

הקורס בנוי משלושה חלקים –

1. הכרות עם הרציונל והרקע התאורטי של גישת ה DBT- התאוריה הביו-סוציאלית

2. למידת מיומנויות ואסטרטגיות הטיפול אותן מציעה הגישה תוך כדי תרגולן והתנסות בהן בתוך קבוצת העמיתים

3. למידת מיומנויות להנחיית הורים להורות דיאלקטית

 

מרצה:  גב' ורד לפיד

 

מועדים ומיקום:  המפגשים יתקיימו במרכז ההנצחה, טבעון. 16 מפגשים,  בין השעות 10:00-13:30  (סה"כ 80 שעות אקדמיות= 80 נקודות)

 

תאריכים: 21.2.23, 28.2.23, 14.3.23, 21.3.23, 28.3.23, 4.4.23, 18.4.23, 2.5.23, 9.5.23, 16.5.23, 23.5.23, 30.5.23, 6.6.23, 13.6.23, 20.6.23, 27.6.23

 

עלות הקורס: 5,600 ₪ כולל מע"מ. ניתן לחלק לחמישה תשלומים. 

לטופס הרשמה- קורסי בחירה 

 

לתשלום קורסי בחירה

bottom of page