top of page

ריענון בפסיכופתולוגיה

מטרת הקורס לעשות ריענון בפסיכופתולוגיה על פי DSM-V. הקורס יעסוק באבחנות היותר נפוצות, חידוד הקריטריונים לאבחנה וחשיבה על אבחנה מבדלת. יהיו תרגולים ודיונים ולכן הנוכחות חשובה. חשוב להתחבר דרך מחשב עם מצלמה, בסביבה שקטה שתאפשר למשתתף ולקבוצה פרטיות.   

הקורס מועבר בזום וההקלטה תהיה זמינה עד חודש מסיום הקורס

 

המרצה: דינה נרקיס, פסיכולוגית קלינית.

 

תאריכים: 9/7/24, 16/7/24, 23/7/24, 30/7/24  בין השעות 9:00-13:15

 

עלות הקורס: 850 ש"ח כולל מע"מ 

נקודות קרדיט: הקורס מקנה 20 נקודות

 

לתשלום והרשמה לקורס זה

bottom of page