ריענון בפסיכופתולוגיה

מטרת הקורס לעשות ריענון בפסיכופתולוגיה על פי DSM-V. הקורס יעסוק באבחנות היותר נפוצות, חידוד הקריטריונים לאבחנה וחשיבה על אבחנה מבדלת. 

הקורס מועבר בזום וההקלטה תהיה זמינה עד חודש מסיום הקורס. 

 

המרצה: דינה נרקיס, פסיכולוגית קלינית.

 

תאריכים: 6/7/22, 13/7/22, 20/7/22  בין השעות 9:00-13:15

 

עלות הקורס: 750 ש"ח כולל מע"מ 

לטופס הרשמה- קורסי בחירה

 

לתשלום קורסי בחירה