top of page

 ACT יישומים קליניים בעבודה עם הורים בגישת  

[

הקורס מיועד להקנות כלים פרקטיים לצד היכרות עם מודל תיאורטי חדשני לעבודה עם הורים, המתבסס על גישת ACT (תרפיית קבלה ומחוייבות).  ACT הינה גישה טיפולית המשתייכת לגל השלישי של ה-CBT, ומתמקדת בטיפוח גמישות פסיכולוגית באמצעות הרחבת היכולת של המטופל לקבל את חוויותיו הפנימיות תוך מחוייבות להתנהגות התואמת את ערכיו.

 

על סמך עקרונות גישה זו מרצת הקורס, עדי הירש, פיתחה מודל טיפולי: "גמישות פסיכולוגית הורה-ילד" המאפשר למטפלים ליישם את התובנות של ACT תוך התייחסות למורכבות של עבודה טיפולית עם הורים.

:הקורס  יכלול

  • הצגת המודל "גמישות פסיכולוגית הורה-ילד" – תיאוריה, כלים ודוגמאות יישומיות, תוך התייחסות לתהליכי ACT.

  • סימולציות בקבוצות קטנות לצורך תרגול מיומנויות.

  • התייחסות למקרים שיביאו המשתתפים לצורך המשגת מקרה על-פי המודל המוצג ובניית תכנית טיפולית.

  • ליווי והדרכה סביב סוגיות טיפוליות בעבודה עם ההורים והאתגרים שעומדים בפני המטפל/ת תוך המשגתם במונחים של ACT.

 

על המרצה:

עדי הירש, פסיכולוגית חינוכית מומחית, פסיכותרפיסטית קוגניטיבית-התנהגותית, מטפלת מלמדת ומדריכה בגישת ACT, בדגש על עבודה עם הורים ועם מתבגרים. מפתחת מודל "גמישות פסיכולוגית הורה-ילד". מרצה על גישת ACT ובפרט על עבודה טיפולית עם הורים, במסגרות שונות ובקורסים אונליין.

מועדים ומיקום - הקורס מתקיים בזום

 בתאריכים: 10/3/22, 24/3/22, 31/3/22, 7/4/22

שעות הלימוד – 9:00-13:15. סה"כ 20 שעות אקדמיות

עלות הקורס: 1,200 ₪ כולל מע"מ.  ניתן לחלק לשלושה תשלומים

 

הלימודים מתקיימים בזום

הקלטת המפגשים תשלח לנרשמים ותהיה זמינה לחודש מיום המפגש 

 

קישור להרשמה – קליק

קישור לתשלום – קליק

bottom of page