top of page

כללי

התוכנית בנויה על פי דרישות האגודה האירופאית לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ומאושרת ומוכרת על ידי איט"ה ובחסות אוניברסיטת חיפה היחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות. על-מנת לאפשר התנסות ולמידה ממשית התוכנית אינה בנויה כתוכנית טעימות, אלא בנויה באופן מעמיק הנשען על תרגול רב. 
המפגשים הינם חד שבועיים ובנויים משלושה חלקים: לימוד, תרגול בין חברי הקבוצה ולאחר הסמסטר הראשון גם הדרכה לימודית במתכונת קבוצתית. הלימודים נערכים בחיפה בשעות הבוקר של יום חמישי/ רביעי, משך כל מפגש הינו 5 שעות אקדמיות.

קהל היעד ומסלולי הלימוד

שני מסלולי לימוד: מסלול אחד עבור מטפלים שעוסקים בפסיכותרפיה בגישה דינאמית או בגישות אינטגרטיביות, המעוניינים ללמוד לעומק את הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית, הן לצורך העשרת נקודות המבט התיאורתיות והן לצורך הרחבת אפשרויות ההתערבות הטיפולית. מסלול .זה מיועד עבור פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עו"סים ומטפלים באמנות
מסלול שני מיועד לאנשי מקצוע המעוניינים ללמוד, להכיר לעומק וליישם את הגישה הקוגניטיבית התנהגותית בתחום עיסוקם. מסלול זה מיועד עבור יועצות חינוכיות, מרפאים בעיסוק, דיאטניות קליניות .רופאי משפחה ואחיות פסיכיאטריות
הן תוכן הלימודים והן המרצים שמלמדים זהים בשני המסלולים.

שלב א׳

שלב א' של התוכנית הינו השנה הראשונה הכוללת 150 שעות לימוד ומזכה את המסיימים בתעודה החתומה ע"י איט"ה. שנה זו מקנה את הידע והשליטה הבסיסית בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית בשלב זה נעסוק בהבנת התאוריה הקוגניטיבית-התנהגותית ונתרגל את השיטות הטיפוליות שנגזרות מהבנה זו. נתמקד במעבר של המטפל לעמדה אקטיבית וביצירה של מרחב תנועה וחקירה המשותף למטפל ולמטופל. כמו כן, נעסוק בתכנון התערבות טיפולית ונתמקד בתרגול של השיטות  הטיפוליות כדי לא להשאירן תאורטיות. המיקוד בשנה זו יהיה בטיפול בהפרעות חרדה, הפרעות אפקטיביות ו-OCD.
  

שלב ב׳

שלב ב' של התוכנית הינו השנה השניה הכוללת 150 שעות לימוד. בשנה ב' ישנם שני מסלולי לימוד: 1) טיפול מתקדם – מיקוד באינטגרציה בין ה CBT לגישות ושפות טיפול נוספות, בין הגישות הנלמדות: סכמה תרפיה, טיפול אינטגרטיבי, ACT ועוד.

2) מסלול ילדים-  שנת לימודים הממוקדת בילדים, נוער והדרכת הורים.

להורדת חוברת מידע על קורס CBT אינטרגטיבי הקלק כאן

עבור תלמידי השנה השניה-

אפשרות להשתלב כמטפלים בפרויקט

 חדש 

קורסים יחודיים לבחירה

- הכשרה בביופידבק
-
ACT למתקדמים
-
היפנוזה

- SE somatic experience

לפרטים הקלק כאן

bottom of page