top of page

היפנוזה

הקורס בהנחייתו של ד"ר גבי גולן פסיכולוג רפואי וקליני מדריך, בעל רישיון לעיסוק במחקר ובהוראה מדעית ולחקירה ביטחונית בהיפנוזה, מנהל מכון המוכר ע"י משרד הבריאות כ"מכון מוכר ללימודי היפנו". הקורס יתקיים בחיפה, בהתאם לדרישות חוק ההיפנוזה 1984, ולתקנות 1991. הקורס מיועד לפסיכולוגים, אשר הינם לפחות מתמחים, וכן לרופאים ורופאי שיניים

משך הקורס: הקורס יכלול 55 שעות לימוד אקדמיות אשר יתחלקו ל- 35 שעות לימוד, ואחריהן 20 שעות הדרכה

:נושאי הלימוד יהיו על פי תקנות חוק ההיפנוזה

1. היסטוריה של ההיפנוט.

2. מושגים תאורטיים בסיסיים הקשורים בהיפנוט.

3. הכנת המטופל להיפנוט.

4. טכניקות של היפנוט.

5. יחסי מטפל מטופל בהיפנוט.

6. תופעות הקשורות בתהליך ההיפנוט.

7. הוראות והוראות-נגד למניעת סכנות אפשריות.

8. דרכי יישום ושימושים שונים בהיפנוט.

9. חוק ואתיקה הנוגעים לעוסק בהיפנוט.

10.בקיאות בספרות מקצועית. 

בקורס ובהדרכות יושם דגש על יישומי ההיפנוזה בפסיכותרפיה וברפואה.

מסיימי הקורס יקבלו תעודת סיום אשר מהווה חלק מדרישת החוק לצורך מבחן הרישוי (נדרש בנוסף אישור על קבלת הדרכה על 3 מטופלים, אשר חלקם יינתנו במהלך הקורס. רופאים אשר אינם פסיכיאטרים, נדרשים להציג אישור על השתתפות בקורס "ריענון פסיכולוגיה" בן 25 שעות 

העלות: 3,900 ש"ח ניתן לחלק לשני תשלומים

מקום הקורס: בית הכט- שדרות הנשיא 142, מרכז הכרמל חיפה

זמני הקורס: ימי שלישי בבוקר: 8:30-15:15

תאריכי הקורס: טרם נקבעו מועדים

פתיחת הקורס מותנת במספר המשתתתפים

לפרטים והרשמה:   לטופס הרשמה- קורסים מתקדמים     רוית זיידן  נייד: 052-6189188     cbt.integrative@gmail.com          www.cbtadres.co.il                      

bottom of page