top of page

שנה ג - קורסי בחירה 

ניתן גם להירשם לקורסים בודדים  

תוכנית ההכשרה פותחת קורסים מתקדמים כשנה ג' בתוכנית ההכשרה. ניתן להשתתף בקורס ספציפי על פי העניין והצורך.

צבירה של 150 שעות לימוד (נקודות) תאפשר מתן תעודה תלת-שנתית לבוגרי התוכנית הדו-שנתית.

אם הלכתם לאיבוד ואתם זקוקים לעזרה-  ליאת 050-6242854

הקורסים הקרובים 

מדיניות ביטולים והחזרים

- ביטול השתתפות עד שבועיים לפני פתיחת הקורס יאפשר החזרת התשלום במלואו

- ביטול השתתפות בין שבועיים לשבוע לפני פתיחת הקורס יאפשר החזר של 50% 

- ביטול השתתפות משבוע לפני פתיחת הקורס לא יאפשר החזר כספי   

bottom of page