top of page

הדרכה דידקטית - תיאורי מקרה וחשיבה קלינית

הסדנה המוצעת כאן נועדה לעזור למשתתפים להמשיך להעמיק את החשיבה הסיבטיסטית ואת היישום שלה בחדר הטיפול גם לאחר סיום הלימודים. מטרתנו היא לאפשר מפגש עם מקרים מגוונים מהשטח דרך הצגות המקרה אשר יעלו בכיתה, להיחשף לחשיבה המקצועית של חברי הקבוצה והמנחה. דרך מקרים אלו, נוכל לחדד נושאים לא ברורים, להתעכב על התערבויות מאתגרות ולחשוב באופן יצירתי על המקרים.

 

המפגשים יונחו לסירוגין ע"י עפרה מירון-ליכטר וד"ר איתי אדרס ויתקיימו בימי שני בין השעות 14:00-15:30 באונליין. המפגשים לא מוקלטים ויש צורך להיות נוכח עם מצלמה. 

ההרשמה הינה ל 12 מפגשים המתחילים ב 14/11/22. 

עלות הסדנה 1200 ש"ח. 

לטופס רישום ותשלום

bottom of page