CBT אינטגרטיבי ממוקד רגש

מטרת הקורס: להעניק כלים לעבודה עם רגשות ב-CBT- חשיפה, חוויה רגשית ועיבוד החוויה.

 

רקע: בעבודת CBT נגיע לעיתים למצבי תקיעות שבהם המטופל מבין שהחשיבה שלו מוקצנת או מכיר בכך שהדפוס ההתנהגותי אינו אדפטיבי, אך הוא מתקשה לשנותו ונראה שהוא נמנע מחוויה רגשית.  

 

גישות עדכניות ב-CBT מדגישות את ההימנעות מהחוויה הרגשית כאחד הגורמים המרכזיים לתקיעות בטיפול. גוברת ההכרה שמטפל ה-CBT זקוק לכלים שיאפשרו להעמיק את החוויה הרגשית בחדר הטיפול כך שהחוויה הטיפולית תקבל מימד התנסותי וחוויתי ) Experiential). כלומר, כלים שיאפשרו לחוות את הפגיעות (vulnerability) במקום לדבר על החוויה.

 

מחקרים רבים (Thoma & McKay, 2015) מצביעים על כך שלא די באקטיבציה וחשיפה לרגשות כפי שנהוג ב-CBT, אלא שתהליכים של ליווי החוויה הרגשית-גופנית, קבלה שלה ויצירת משמעות מתוך החוויה הנחווית, תרמו אף יותר לתוצאות הטיפול מעצם יצירת האקטיבציה הרגשית.

 

נושאי הלימוד:­­­

  • בקורס יוצגו כלים המתמקדים בגוף ובהפעלה רגשית על מנת להעמיק החוויה הרגשית-התנסותית (Experiential). כלים אלו משתלבים באופן אינטגרטיבי לתוך טיפול CBT ומאפשרים לייצר שינויים משמעותיים בסכמות הליבה.

  • יצירת חוויה התנסותית-רגשית בטיפול, מאפשרת גם תיקון רגשי חוויתי (Corrective Emotional Experience) למטופלים עם היסטוריה של מורכבות ביחסי ההתקשרות המוקדמים.

  • בקורס יינתן רקע תיאורטי עדכני להבנת סכמות רגשיות, רגשות אדפטיביים לעומת רגשות הגנתיים ותהליכי שינוי רגשי.

  • נלמד ליצור פורמולציה ממוקדת רגש, נתמקד בכלים מעשיים ממוקדי גוף ורגש  להעמקה של החוויה הרגשית והגמשת הימנעויות, במטרה לעבד את החוויה וליצור שינוי בסכמות הליבה עצמי-אחר.

 

הכלים שיועברו בקורס מתבססים על טכניקות ממוקדות רגש מתוך עולם ה-CBT (כדוגמת כלים מהסכמה תרפיה ושיכתוב נראטיב באמצעות דמיון), זאת בשילוב עקרונות מ-3 גישות מרכזיות ממוקדות חוויה ומבוססות מחקר:

  1. גישת ה-Somatic Experiencing (P. Levine)

  2. הטיפול הדינאמי הממוקד חוויה EDT-(L. Mccullough ;D. Fosha)

  3. טיפול ממוקד רגש EFT (L. Greenberg).

 

מרצה: לירון אליאסוב,  פסיכולוג קליני ורפואי, מדריך מוסמך בפסיכותרפיה מטעם משרד הבריאות וכן מדריך מוסמך ב-CBT מטעם איט"ה. נמצא בתהליכי הכשרה של גישת הטיפול הדינאמי הממוקד חוויה, גישת ה-EFT וגישת החוויה הסומאטית. מטפל ומדריך בקליניקה פרטית בחיפה ובבנימינה. מרצה וחבר הועדה המקצועית בתוכנית לפסיכותרפיה CBT אינטגרטיבי, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

 

"אני רואה עצמי כמטפל אינטגרטיבי המשלב את גישת ה-CBT יחד עם הגישה הדינאמית וגישות ממוקדות גוף- רגש, בחיפוש מתמשך אחר הדרכים בהן ניתן לעזור למטופלים לחוות מחדש רגשות וחוויות עצמי שנוצרה כלפיהם הימנעות חווייתית."

 

מועדים ומיקום:

  • 7 מפגשים, כל מפגש 5 שעות אקדמיות (סה"כ 35 שעות אקדמיות)

ימי חמישי בשעה 9:00-13:30

 

בתאריכים: טרם נקבעו הקורס יתנהל במהלך אוקטובר 2022

הקורס יתקיים בבית הכט, שדרות הנשיא 142, מרכז הכרמל, חיפה

עלות הקורס: 2,450 ש"ח כולל מע"מ

לטופס הרשמה- קורסי בחירה

לתשלום קורסי בחירה