top of page

קורסי שנה ג - שנה פרונטלית בחיפה

לאורך שנת הלימודים תתקיים שנת לימוד מלאה של קורסי שנה ג'. לקיחה של מינימום 150 נק' מאפשרת קבלת תעודה תלת-שנתית (למי שלמד את התוכנית הדו-שנתית)

                                             

לרישום ותשלום יש ליצור קשר עם ליאת: 052-7818171 

bottom of page