CBT Positive

בין פסיכולוגיה חיובית לסי.בי.טי.

פסיכולוגיה חיובית הינו ענף בפסיכולוגיה העוסק בחקר האושר והשגשוג האנושיים ("מדעי האושר"). שורשיה של הפסיכולוגיה החיובית נטועים בפסיכולוגיה ההומניסטית שפותחה על ידי מאסלו ורוג'רס בשנות ה-50 וה-60 של המאה העשרים. בשנת 1998,  ראש איגוד הפסיכולוגים האמריקאי דאז, ד"ר מרטין סליגמן, הודיע על ייסוד הפסיכולוגיה החיובית כתחום למחקר בפסיכולוגיה ובכך ביסס את מעמדה של הפסיכולוגיה החיובית כענף בפני עצמו.

 

בניגוד לפסיכולוגיה  הקלאסית המתמקדת בקונפליקטים ובפתולוגיה, פסיכולוגיה חיובית עוסקת בניסיון להעצים את הפרט ובמציאת וטיפוח תכונות חיוביות וחוזקות. כמו-כן, פסיכולוגיה חיובית מתמקדת בדרכים לשיפור איכות החיים והתפקוד האישי האופטימלי, על מנת להגדיל תחושות אושר, חוסן אישי ושביעות רצון מהחיים. הפסיכולוגיה החיובית מרחיקה לכת אל מעבר להקלה בסימפטומים ומדגישה את הגברת הסיפוק מהחיים והדגשת התחושה של משמעות בחיי היומיום. שלושה נושאים מרכזיים מודגשים ונחקרים בתחום: הגברת רגשות חיוביים, העצמת תכונות אישיות חיוביות וביסוס דרכי פעולה חיוביים. למחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית יש משמעויות אופרטיביות רבות שאפשר ליישמן בחדר הטיפולים.

 

הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי, שהתפתח במקביל להתפתחותה של הפסיכולוגיה החיובית, חולק ומדגיש  תפיסות דומות לאלה של הפסיכולוגיה החיובית, שלפיהן חיים ללא סבל אינם המטרה הסופית של פסיכותרפיה, אלא גם הגברת רגשות חיוביים, שיפור שביעות הרצון מהחיים וסיוע בבניית חוסן פסיכולוגי מול קשיי החיים. 

 

בקורס נתוודע אל העקרונות המרכזיים של הפסיכולוגיה החיובית, אל הדמיון בינה לבין הגישות הקוגניטיביות התנהגותיות וכן נתרגל דרכים לשלב עקרונות מבוססים אמפירית בחדר הטיפולים להגברת תחושת האושר והמשמעות ולחיזוק החוסן הנפשי שלנו ושל מטופלינו.

 

מרצה: שלי שמשוני, פסיכולוגית קלינית, מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה CBT אינטגרטיבי, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

 

מועדים ומיקום

21/2/20 ,20/2/20 יום חמישי בין השעות 9:00-16:00 ושישי בין השעות  8:30-13:30.  סה"כ 14 שעות אקדמיות.

הקורס יתקיים בבית הכט, שדרות הנשיא 142, מרכז הכרמל, חיפה.

 

עלות הקורס:  1120 ₪  (כולל מע"מ).

לטופס הרשמה- קורסי בחירה

לתשלום קורסי בחירה

 כל הזכויות שמורות לאיתי אדרס   עיצוב: תמר וודקוק 

צילום רקע: מרכז להבה טירת כרמל מאלבום משפחת תמרה פוקין, מתוך אתר פיקיויקי

-התכנית באישור האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגנטיבי איט"ה ובליווי אקדמי של החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה