top of page

יום עיון

זהות, מיניות ומגדר בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי 

דגל הגאוה.jpg
דגל הגאוה.jpg

אנחנו שמחים ונרגשים לקיים יום עיון ייחודי העוסק באוכלוסיות הלהטב"ק והטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. בעשורים האחרונים אנו עדים לתפנית בגישה הקלינית כלפי אוכלוסיות הלהט"ב והטיפול בהן.

 

גישות מודרניות, שמתייחסות אל מיניות ומגדר כאל ספקטרום נורמטיבי, מדגישות את החלק החברתי-תרבותי ביצירת השכיחות הגבוהה של תחלואה נפשית בקרב להט"בים. בהתאם לכך, גישות הטיפול השונות מפתחות פרקטיקות רגישות-תרבות המותאמות לעבודה עם להט"בים. אל המגמה הזו מצטרפות לאחרונה גם גישת הטיפול הקוגניטיבית-התנהגותית וטכניקות הטיפול השונות של הגל השלישי.

יום העיון הנוכחי יערוך היכרות עם אוכלוסיות הלהטב"ק ועם האתגרים הפנימיים והחיצוניים המרכזיים בחייהן (כגון: קבלה עצמית, ניהול הסוד, מצוקה סביב דיספוריה מגדרית, התמודדות עם להט"ופוביה ומיקרו-אגרסיות ועוד). כמו כן, יוצגו תיאוריות עכשוויות המזוהות עם שינוי השיח הקליני אודות להטבק"ים, תוך הדגשת תפקידיהם של המטפלים.ות לאור שינויים אלה.

 

בנוסף, בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בהבנה וביחס לילדים ומתבגרים מגווני מגדר. הבנה זו נשענת על מחקרים עדכניים בתחום ועל ניסיון קליני הולך ומצטבר. ההנחה הבסיסית היא שזהות מגדר, בדומה לנטייה מינית, היא דבר מגוון המהווה חלק מהמרקם האנושי והיא איננה פסיכופתולוגיה נפשית. האבחנות הרלוונטיות והגישות הטיפוליות עברו שינויים בהתאמה, וכיום המודל המבוסס ביותר מבחינה מחקרית וקלינית הוא המודל המאשש מגדר (Gender Affirming Model).

ההרצאה תסקור מושגים בסיסיים, השינויים באבחנה של דיספוריה מגדרית, קומורבידיות עם הפרעות פסיכולוגיות אחרות והיבטים שונים של אבחון והתערבות מאששת מגדר.

לפני ההרצאה רצוי לצפות בפרק הראשון של טרנסקידס שזמין ביוטיוב: קישור

לבסוף, יוצג פרוטוקול ESTEEM, מודל מבוסס-ראיות לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי בלהט"בים.

יום העיון מתאים למטפלים, אנשי חינוך וייעוץ ויעסוק בתהליך בניית הזהות המינית, תהליך היציאה מהארון, תהליך בניית הזהות המגדרית בקרב ילדים ובני נוער ופרוטוקול טיפול CBT. 

סדר היום:

8:45-9:00    התכנסות 

9:00-9:40    מורה נבוכים לאוכלוסיות הלהטב"ק וגישות מודרניות לטיפול                                       בלהטבק"ים - ד"ר אדיר אדלר 

9:40-10:45   עבודה טיפולית מאששת מגדר עם ילדם.ות מגווני מגדר - פרופ'                               תומר שכנר

10:45-11:00   הפסקת קפה והליכה בבית /במשרד

11:00-11:45    תהליך היציאה מהארון: ביטויים קליניים ותפקידי המטפל.ת -  דנה                            בכר

                                

11:45-12:00    הפסקת קפה ובדיקת וואטסאפים

12:00-13:30   פרוטוקול ESTEEM: מודל טיפול קוגניטיבי-התנהגותי מבוסס                                  ראיות לטיפול בלהט"בים - ד"ר אדיר אדלר

13:30-13:45   זמן לשאלות ומחשבות עם המרצים

 

ד"ר אדיר אדלר-    עובד סוציאלי קליני, מומחה CBT

                            מרצה לעבודה סוציאלית במכללת מבח"ר, אוניברסיטת חיפה

                            מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה קוגניטיבית-התנהגותית, מרכז                                    משאבים

פרופ' תומר שכנר- פסיכולוג קליני וראש המגמה הקלינית-מדעית בבית הספר                                       למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. במעבדתו הוא חוקר                                   מנקודת מבט התפתחותית את הגורמים הפסיכולוגיים,                                           המוחיים והסביבתיים הקשורים להתפתחות הפרעות חרדה.                                   בנוסף, לפרופ׳ שכנר ניסיון רב בעבודה עם ילדים ומתבגרים                                     להט״בים ובמיוחד עם ילדים ומתבגרים מגווני מגדר                                                 ומשפחותיהם.

דנה בכר-              פסיכולוגית קלינית מומחית. מרצה בתחום הטיפול בלה"טבים,                                לשעבר ממקימות המערך הטיפולי- ה"יעוץ הפתוח" ב"בית                                      הפתוח לגאווה וסובלנות בירושלים" והפסיכולוגית הראשית של                                הצוות. בעלת פרקטיקה פרטית בירושלים. כיום חברה בצוות                                    המטפלים הזוגיים לשעבר המכון של זאב ברגמן בירושלים                                      וחברה בצוות הטיפולי של הבית הפתוח ללהט"ב.

עלות יום העיון:     40 ₪, לבוגרי ותלמידי CBT אינטגרטיבי- 25 ₪ 

יום העיון מתקיים בזום.

הקלטת המפגש תשלח לנרשמים ותהיה זמינה עד חודש לאחר יום העיון 

לטופס הרשמה ליום העיון

לתשלום עבור יום העיון

bottom of page